Extrémně předražené služby COMPAGu jako důkaz špatně nastavených pravidel

6. 4. 2023  |  V roce 2005, tedy na počátku období pod vládou ODS v Mladé Boleslavi (a dosud s podporou koaličních partnerů), dostal Compag Mladá Boleslav s.r.o. z rozpočtu města „pouhých“ 55 milionů na své služby pro obyvatele statutárního města. Compag si však během let založil 100 % dceřinou společnost Správa komunikací s.r.o., čímž je zajištěn další penězovod více»

Pracujeme pro vás, vy nám píšete…

5. 4. 2023  |  V březnovém Boleslavanu i na tomto webu v článku Zelené srdce města chátrá, co bude se Štěpánkou dál? jsme obsáhle informovali o zuboženém stavu našeho nejvýznamnějšího parku Štěpánka, kdy tam však počátkem března bylo zahájeno masivní, ale nutné, kácení. Na základě pozvání aktivních občanů města, jimž na parku dlouhodobě záleží, více»

Radek Kotlaba: Přes veškerou snahu porozumět rozpočtu, stále skrývá tajemství

2. 4. 2023  |  Přiznám, že v posledních dnech jsem strávil nejednu hodinu nad rozpočtem města, a přestože mi pan primátor dokonce poskytl osobní konzultaci, za což mu děkuji, přesto jsem nenabyl jistoty a nedokázal jsem do tajů toho dokumentu proniknout tak, abych s čistým svědomím konstatoval, že mu rozumím. Vy všichni jste se s podstatně zkrácenou více»

Zelené srdce města chátrá, co bude se Štěpánkou dál?

25. 2. 2023  |  Jaro je za dveřmi, proto se v tomto čísle budeme věnovat nejdůležitějšímu parku Mladé Boleslavi. Laická i odborná veřejnost dlouhodobě volá po náležité péči, ale od roku 2014, kdy proběhla revitalizace parku za cca 22 milionů, můžeme sledovat závažný rozklad tohoto přírodního skvostu. Mobiliář a interaktivní prvky S uznáním chválíme naučné a více»

Problematické parkování potřebuje pravidla!

1. 2. 2023  |  V minulém čísle Boleslavanu jsem poukázal na jeden z problémů s parkováním a současně i poškozováním veřejné zeleně. Po mém upozornění ke dvěma zákazům přibyla dodatková značka, takže pokud nejste motorizováni, patříte mezi podřadný druh? Kdo takto arogantně rozhodnul? Parkování bylo „vyřešeno“ tím, že část trávníkové plochy bylo zasypáno štěrkem a další část více»

Předražené osvětlení bezpečnost v ulicích nezvedá

1. 2. 2023  |  Občané volají po větší bezpečnosti v ulicích, k čemuž přispívá např. i kvalitní osvětlení, aby se nikdo nemusel obávat jít ve večerních hodinách městem. Máme tu však zastaralé lampy a nedostatečný svit i na přechodech, navzdory moderním a účinným řešením, obvyklým v jiných městech. Překvapivé proto je, kolik peněz z městského rozpočtu už proteklo více»

Mladá Boleslav bojuje s netransparentností a klientelismem

1. 2. 2023  |  Zindex.cz se zdá být skvělým nástrojem, nicméně po prostudování můžete nabýt rozpačitého dojmu, že výborná pravidla na jedné straně nějak nekorespondují se skutečným stavem. Protože jak si jinak vysvětlit chod některých léta zaběhlých firem, jako je třeba Compag, H-INTES atd.? Konkurence je klíčovým nástrojem veřejných zakázek, který zamezuje korupci a více»

Boj za parkovací systém u Štěpánky nekončí

25. 1. 2023  |  Je to letos již osm let, kdy od místních občanů vzešla iniciativa k vyřešení parkování v bloku mezi Viničnou a Vančurovou ulicí na radnici města Mladá Boleslav. Všechny ulice u oblíbeného parku Štěpánka jsou šíře necelých šest metrů, proto neumožňují provoz v obou směrech a zároveň parkování. Navíc v každé více»

Stav a situace v ulici Vančurova znepokojuje občany

15. 1. 2023  |  Vančurova ulice od křižovatky Na Celně až ke koupališti je dlouhodobě ve špatném stavu. Jediné, co bylo opraveno loni, byla část chodníku podél parkoviště Compagu. Oprava byla provedena tak neprofesionálně, že tam vznikly velké kaluže. Celá pravá strana od Celny je rozbitá, ať už se jedná o chodník nebo vozovku. více»

Doprava – pekelné téma Mladé Boleslavi

2. 1. 2023  |  Osobní vůz – dobrý sluha, ale špatný pán Výfukové plyny motorových vozidel jsou ekologickým a zdravotním problémem, a to i přesto, že automobily jsou vybavovány čím dál dokonalejšími motory a stále častěji i elektrickým pohonem. Z hlediska vlivu na zdraví má největší dopad znečištění ovzduší prachovými částicemi a polycyklickými aromatickými více»

Facebook